Header
 

Kjøpsbetingelser

Du kjøper musikken på siden for det aktuelle instrument og betaler elektronisk med kort (Visa o.fl.) eller via PayPal, hvis du har konto der.

Når betalingen er gjort, kan du laste ned musikken til din PC umiddelbart.

Vi refunderer ikke kjøpte varer, for de kan jo strengt tatt ikke returneres.

Vi mener det er rimelig sikkerhet for at man ikke kjøper «katta i sekken» når man kan se alle notene (som også kan lastes ned gratis), og dessuten høre ni av melodiene - som gir et "tverrsnitt" av hvordan hele serien på 75 musikkstykker låter.

Vi garanterer at alle stykkene er av samme kvalitet som de ni eksemplene man både kan høre og laste ned.

Så på grunn av varens beskaffenhet og den rimelig gode kunnskapen kunden har om varene, har vi ingen «pengene tilbake» garanti.

Skulle det imidlertid ha oppstått en feil eller en eller annen form for urimelighet, vil vi selvfølgelig ordne opp i det.

Vi vil alltid sørge for at en vare som er kjøpt og betalt kommer fram til kunden helt og fullt. Skulle du for eksempel få problem med nedlasting av musikken du har kjøpt, må du ikke nøle med å ta kontakt.

Vi vil alltid finne en måte å levere musikken på - om nødvendig på en CD- plate som sendes i posten.


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».