Header
 

Hvordan åpne filer m.m.

Notene kommer i form av pdf-filer, og musikken er mp3-filer. Noter og musikk er pakket sammen i en zip-fil som du laster ned på din datamaskin og pakker ut.

Play Along-pakkene må åpnes ("pakkes opp") for å få tilgang til innholdet.

I de fleste tilfeller åpnes en zip-fil ved å dobbeltklikke på den. Skulle den mot formodning ikke gjøre det, kan du prøve å høyreklikke på filen som skal åpnes. Du vil da få flere valg, som f.eks. "Åpne i..." eller navnet på et program som åpner slike filer

Er disse mulighetene fosøkt, og pakken er fortsatt like lukket, kan du laste ned et utpakningsprogram. Jeg anbefaler 7-Zip, som er gratis og enkelt å bruke. Ta kontakt om du har spørsmål om dette.

Notene er som nevnt pdf-filer som åpnes i Adobe Reader. Der kan du også skrive ut notene på papir. Adobe Reader er standard på de fleste datamaskiner. Skulle det mot formodning mangle på din maskin, kan du laste det ned (gratis) her.

Notene kommer både som 38 enkeltfiler (to sanger på hver side) og som en lang PDF med alle sidene lenket sammen. Skulle du ønske å skrive ut alle notene, kan du gjøre det i én omgang fra den lange PDF-filen i stedet for å skrive ut en og en side. Du kan også skrive ut enkeltsider selv om sidene henger sammen.

En pdf-fil åpnes ved å dobbeltklikke på den.

Musikken kan spilles på din PC (i et program som ligger på maskinen), eller kopieres over på en mp3-spiller eller andre ting som kan spille av musikk, eller brennes på en CD-plate.

Du kan altså spille denne musikken hvor som helst. En mp3-fil på PC'en starter å spille når den dobbeltklikkes.

Demomusikken for de enkelte instrument starter sannsynligvis å spille (avhengig av hvordan du er koblet på internett) når man klikker på filene. Skulle de ikke spille automatisk, kan du laste dem ned og spille dem av på datamaskinen.

Hvis du fortsatt har problem med noe av dette, eller du lurer på noe, så kontakt oss gjerne.


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».