Header
 

Lær å spille med Play Along Musikk

Velkommen til Play Along Musikk! Som navnet antyder, vil du her finne musikk som du kan spille med .

Play Along musikk

Dette er imidlertid ikke "vanlig" play-along musikk som du får kjøpt i musikkbutikken, men musikk som er beregnet på opplæring – fra den første spede begynnelse.

Vi har laget en sammenhengende serie på 75 små musikkstykker – fra det aller enkleste beregnet på nybgynnere, med en jevn progresjon som er så langsom at selv nr. 75 ikke føles særlig vanskelig for den unge musikant.

Du kan se alle notene for det enkelte instrument og høre eksempler på hvordan musikken låter ved å gå til siden for det aktuelle instrumentet (menyen til venstre).

Musikk til opplæring

Denne musikken er altså laget med tanke på opplæring og undervisning, og melodiene er nøye utvalgt. Mange av dem er kjente barnesanger, sangleker og andre sanger. Det er som regel flere melodier på samme nivå før nye element (f.eks. en ny note) blir introdusert.

For eksempel består de fire første melodiene av kun tre toner, før en ny tone blir introdusert i sang nr. 5. De tre tonene er de tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument for en nybegynner.

Musikken består av noter i PDF-format samt innspilt musikk som består av melodistemme pluss komp (Mp3-filer).

Nytt og unikt konsept

Det unike ved dette opplegget, og samtidig dets sterke side, er den systematiske progresjonen. Den første melodien er veldig enkel (for den absolutte begynner) og så øker vanskegraden langsomt og systematisk utover, samtidig som nye element blir introdusert.

Sangene er nummerert, slik at det er lett å holde orden og spille dem i rett rekkefølge.

Informasjon og kjøp

I menyen til venstre kan du klikke på det instrumentet du er interessert i for å gå til en side med mer opplysninger om det aktuelle instrumentet – m.a. prøver på hvordan notene ser ut og hvordan den innspilte musikken låter. Der kan du også kjøpe musikken.

Spill med noter

Gratis noter!
Du kan laste ned alle notene for de forskjellige instrumentene gratis om du vil bruke dem uten musikk til (gå til ønskelig instrument i menyen til venstre). Notene følger selvsagt også med når du kjøper hele pakken.
Lær å spille ved å spille!

På dette nettstedet vil du altså finne musikk som er laget spesielt for å hjelpe folk å lære å spille et blåseinstrument, og for å inspirere til å spille mest mulig. Så har du planer om å lære å spille et slikt instrument (eller har et barn som vil), er du kommet til rett plass.

Man lærer jo å spille et instrument ved å spille, og jo mer man spiller, jo flinkere blir man. Det gamle ordtaket "Øvelse gjør mester" har fortsatt full gyldighet!

Musikken du finner her er laget nettopp med tanke på dette. Den vil bidra til at folk får lyst til å spille (mer). Dermed skapes en god sirkel ved at man blir raskt flinkere, noe som inspirerer ytterligere til enda mer spilling.

Hvorfor slutter mange barn å spille?

Det motsatte scenario er ikke ukjent for foreldre med barn som skulle lære å spille et instrument: det er spennende i begynnelsen, men når nyhetens interesse har lagt seg er det ikke fullt så gøy lenger, det blir «kjedelig» og snart et ork å holde på både for barn og foreldre.

En viktig årsak til at dette forløpet skjer så altfor ofte, er at nybegynneren må streve for mye for å oppleve mestring – å få til noe som låter bra. Situasjonen er ofte slik at barnet må øve (altfor) lenge på et stykke for å få det til, og frustrasjonen kan lett ta overhånd.

Mye spillestoff – langsom progresjon

Alle som spiller et instrument vet at man blir lei av å spille den samme musikken om igjen over lengre tid, uansett hvor fint et musikkstykke det er. Man må ha noe nytt for ikke å gå lei, og for å få inspirasjon til å øve.

Når det gjelder nybegynnere er det i tillegg viktig at det neste stykket bygger på det forrige, og at progresjonen er langsom. På den måten krever det ikke så mye øving å klare å spille det nye stykket, og det tar kortere tid å mestre det.

Nøkkelen til å holde på interessen og lysten til å fortsette er nettopp det å ha en stadig "strøm" av nye musikkstykker som eleven mestrer etter relativt kort tid.

Der må være en (sakte) progresjon i musikken, med utvidelse av toneomfang og utvikling av rytmen. Men der må også være flere stykker på samme nivå, slik at barnet blir trygg og komfortabel på det nivået før man går videre.

Starten er viktig

Betydningen av å holde eleven "varm" med stadig nye melodier som han/hun kan spille uten for mye strev, kan neppe overdrives. Særlig den første tida er det viktig å holde nybegynnerens interesse og nysgjerrighet ved like slik at man opplever å "få til", og at man faktisk kan spille musikk som låter bra.

Gutt spiller musikk på klarinett
For det er startfasen som er mest kritisk; opplever barnet at det blir mye strev og liten framgang kan det gå trett og gi opp. Får man til "den gode sirkelen" derimot: mestring arrow-right lyst til å spille arrow-right nye melodier arrow-right mer øving osv., er man langt på vei til å lykkes.

Øvelse gjør mester!

Den viktigste årsaken til at barn ikke fullfører et opplæringsprogram er rett og slett at de øver for lite. Det er heller ikke morsomt å øve på ting som kanskje er litt for vanskelige, slik at man må holde på lenge før man kan gå videre til neste stykke. Dermed blir man ofte stående på stedet hvil, eller man går videre uten egentlig å mestre det foregående.

Min erfaring (etter over 30 år som musikklærer) er at svært mange lærebøker har en for rask progresjon i spillestoffet, slik at det blir store trappetrinn å gå for elevene i stedet for en slakk, jevn stigning. Dette er en viktig grunn til at mange barn gir opp og slutter å spille.

Nøkkelen til å få barn til å ville fortsette å spille etter den første opplæringsperioden ligger i å få dem til å øve (spille) så mye at de blir flinke i løpet av relativt kort tid. For det man er flink til, vil man gjerne holde på med.

Musikken du finner her er laget nettopp med tanke på dette. Den er "designet" over følgende hovedelementer:

  • Lett start – de første melodiene har bare tre toner (som er de enkleste tonene å spille på vedkommende instrument)
  • Sakte progresjon – flere melodier på samme nivå før nye elementer introduseres
  • Mange kjente melodier – barnesanger, sangleiker, folkemelodier m.m. fra inn- og utland (se innholdsfortegnelse)
  • «Startpakken» inneholder hele 75 melodier
  • Alle melodiene er innspilt med melodistemme og komp
  • Notene er i pdf-format, og musikken i mp3-format

Gå til sidene for de ulike instrumentene for å se eksempel på noteskriften og høre eksempel på den innspilte musikken.

Musikk er for ørene

En viktig ingrediens i min "filosofi" er at musikk er til for ørene, ikke øynene. Derfor bør også spilleopplæring i stor grad gå gjennom ørene, og det er grunnen til at det følger musikk med til alle melodiene (melodistemme og komp).

Selvfølgelig skal en aspirerende musiker også kunne noter. Etter min mening lærer og forstår nybegynnere noter best ved å lese dem og høre dem spilt samtidig. Det er den ene årsaken til at musikk (lyd) bør brukes i opplæringen.

For det andre blir man rytmisk stødigere fordi man må følge musikken.

For det tredje blir det mer gøy å øve når man har akkompagnement.

For det fjerde får man nyttig trening og erfaring i å spille sammen med andre (kommer godt med hvis man skal spille i korps seinere).

Som om ikke det var nok, kan man ved hjelp av det medfølgende kompet ganske snart etter oppstart holde konsert for familie og venner og få ny inspirasjon av applaus og anerkjennelse!

Innsats kreves, men belønningen er stor

Å lære å spille et instrument krever tålmodighet, utholdenhet og (selv)disiplin. Det er sjelden mindre barn har alle disse egenskapene og er derfor avhengig av hjelp fra voksne.

Det beste du kan gjøre for å støtte barnet ditt er å legge forholdene til rette, innføre faste øvingsrutiner og påse at rutinene følges. Det bør øves hver dag. Lykkes du med dette, har du lagt et godt grunnlag for at han/hun skal kunne lære å spille sitt instrument.

Det kan saktens innebære litt strev for begge parter, men du verden for en gave du gir ditt barn. Å spille et instrument kan være en glede man har hele livet, en fantastisk sosial hobby man kan ha til langt ut i alderdommen.

Undertegnede spiller fortsatt trompet i vårt lokale storband i en alder av 64 år, og har tenkt å fortsette i mange år ennå. Mitt håp er at min "Play Along" musikk skal bidra til at unge opplever det som så positivt å lære å spille et instrument at de vil fortsette med det i voksen alder.

Lykke til!

Knut G. Flem


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».