Header
 

Play Along musikk for altsaxofon

Play Along altsax

Her finner du 'Play Along' musikk for altsaxofon. Som navnet sier, er dette musikk som du kan spille sammen med.

Men denne musikken er ganske forskjellig fra den vanlige 'spill med-musikken' som du får kjøpt i hefter i notebutikken.

Vår musikk er laget spesielt for nybegynnere på altsax. Den består av en serie på hele 75 små musikkstykker (se liste) som er ordnet i en langsomt og jevnt stigende vanskegrad. 

Det ene musikkstykket følger naturlig etter det andre slik at hvert nytt stykke blir relativt lett å få til. Dette vil ofte gi en god mestringsfølelse som inspirerer til mer spilling og øving.

Musikken er også morsom og motiverende å spille fordi den inneholder mange velkjente melodier, og fordi man får spille med "orkester" (innspilt melodistemme og akkompagnement).

Dette er opplegget kort fortalt:

  • For begynnere på altsaxofon
  • Lett start (de første melodiene har bare tre toner)
  • Mange musikkstykker (75 i alt)
  • Jevn og sakte progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp til hvert stykke
  • Mange kjente melodier
  • Klar og tydelig noteskrift

Se alle notene her. 
Det er en pdf-fil som du kan laste ned lagre på din datamaskin om du vil og bruke dem som du ønsker. Gratis.

Fullt utbytte av opplegget får man imidlertid bare med den skreddersydde følgemusikken.

Hør eksempler på musikken

Hør eksempler på den innspilte musikken (klikk på filene nedenfor). Du får her et "tverrsnitt" av alle sangene.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Du kan kjøpe hele pakken som inneholder 75 lydfiler (mp3) med melodi + komp, 75 lydfiler med kompet alene, samt noter til alle melodiene.

Play Along for Altsaxofon, komplett, koster kun kr. 189,-. 

Bestilling

Du bestiller ganske enkelt ved å sende en epost til post@bruksmusikk.no og opplyser at du vil kjøpe Play Along for dette instrumentet. Du vil da få tilsendt en link hvor du kan laste ned musikken. Deretter får du tilsendt en faktura på kr. 189,- med 15 dagers betalingsfrist.

Filen du laster ned er en zip-fil som må pakkes ut (se hvordan).

Har du spørsmål omkring dette, eller problem med nedlasting eller andre ting, se hjelp-siden eller kontakt oss.


Nytt og unikt konsept

Jente spiller altsaxofon

Det kanskje mest spesielle med vår Play Along musikk, og samtidig dens sterkeste side, er den systematiske progresjonen i en sammenhengende rekke på hele 75 musikkstykker. Den første melodien er veldig enkel, og så bygges det på litt etter litt.

Nye musikkelement, som en ny note, annen rytme, ny toneart, øket tempo osv. blir lagt til gradvis. Men det er alltid flere melodier på samme nivå før nye element blir introdusert.

Melodiene er nøye utvalgt til formålet. Mange av dem vil være kjente for musikanten. Det er barnesanger, sangleker, folkesanger og andre kjente melodier.

Musikken kan brukes så snart eleven har lært å lage lyd i instrumentet og kan spille de aller første tonene.

Så vidt vi vet, er vår play along-musikk den eneste samling melodier av dette slaget som er laget spesielt for nybegynnere på altsax!

Mer om grunntanken bak vår play-along musikk.

 


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».