Header
 

Play Along musikk for fløyte

Musikk for fløyte

Her finner du Play Along musikk for fløyte i C. Som navnet antyder, er dette musikk som man kan spille med på.

Men denne musikken er ganske annerledes enn den vanlige 'spill med-musikken' som du får kjøpt i hefter i notebutikken.

Vår musikk er laget spesielt for opplæring, hvor det ene musikkstykket følger naturlig etter det andre i en jevn, langsom progresjon. På denne måten blir 'det neste stykket' ganske lett å få til.

Samtidig er musikken morsom å spille, både fordi den inneholder mange kjente og kjære melodier, og fordi man får spille med "orkester" (innspilt melodistemme og komp).

Play Along 1 for fløyte utgjør en sammenhengende serie på 75 små musikkstykker – fra det aller enkleste beregnet på nybegynnere, med en progresjon som er så langsom og jevn at ingen av stykkene føles vanskelige.

Dette er opplegget i kortform:

  • For begynnere på fløyte
  • Lett start (de første melodiene har bare tre toner)
  • Mange musikkstykker (75 titler)
  • Langsom og jevn progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp til hvert stykke
  • Barnesanger og andre kjente melodier
  • Klar og tydelig noteskrift

Se eksempler på notene

Klikk på filene under for å se hvordan notene ser ut.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Hør eksempler på musikken

Klikk på filene under for å høre eksempler på hvordan musikken låter. Du får her et "tverrsnitt" av alle melodiene.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Du kan kjøpe hele pakken som inneholder 75 lydfiler (mp3) med melodi + komp, 75 lydfiler med kompet alene, samt noter til alle melodiene.

Play Along for fløyte i C, komplett,  koster kun kr. 189,-.

Bestilling

Du bestiller ganske enkelt ved å sende en epost til post@bruksmusikk.no og opplyser at du vil kjøpe Play Along for fløyte. Du vil da få tilsendt en link hvor du kan laste ned musikken. Deretter vil du få tilsendt en faktura på kr. 189,- med 15 dagers betalingsfrist.

Filen du laster ned er en zip-fil som må pakkes ut (se hvordan).

Har du spørsmål omkring dette, eller problem med nedlasting eller andre ting, se hjelp-siden eller kontakt oss.


Nytt og unikt konsept

Lær å spille fløyte

Det unike ved vår Play Along musikk, og samtidig dens sterkeste side, er den systematiske progresjonen i en rekke på hele 75 musikkstykker. Den første melodien er veldig enkel (nybegynner) og så øker vanskegraden langsomt og jevnt utover.

Melodiene er nøye utvalgt til formålet. Mange av dem er kjente barnesanger, sangleker og andre kjente melodier.

Alle stykkene er nummererte, slik at det er lett å holde orden og spille dem i rett rekkefølge.

De fire første melodiene består av kun tre toner, før en ny tone blir introdusert i den femte sangen. De tre tonene er G-A-H, som er de tonene som er lettest å spille på fløyte for en nybegynner.

Når musikanten kan spille disse tre tonene, kan han/hun starte med vår 'play along'-musikk.

Mer om "filosofien" bak dette konseptet.


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».