Header
 

Play Along musikk for klarinett (Bb)

Play Along for klarinett

Her finner du 'Play Along' musikk for klarinett i Bb (se også klarinett i C). Som tittelen antyder, er dette musikk som du kan spille sammen med.

Denne musikken er likevel ganske ulik den vanlige 'spill med-musikken' som du får kjøpt i notebutikken.

Vår musikk er laget spesielt for nybegynnere. Den består av en sammenhengende serie på 75 små musikkstykker som følger naturlig etter hverandre i en langsom og jevn progresjon (se liste).

På denne måten oppleves hvert nytt stykke som ganske greit å få til, og det er mange muligheter til å få kjenne på den gode og motiverende mestringsfølelsen.

Musikken er også morsom og motiverende å spille fordi den inneholder mange velkjente sanger, og fordi man får spille med "orkester" (innspilt melodistemme og akkompagnement).

Kort fortalt er opplegget slik:

  • For begynnere på klarinett i Bb
  • Lett start (de første melodiene har bare tre toner)
  • Mange musikkstykker (75 i alt)
  • Jevn og langsom progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp til hvert stykke
  • Mange kjente sanger og melodier
  • Klar og tydelig noteskrift

Se alle notene her.
Dette er en pdf-fil som du kan lagre på datamaskinen din om du vil. Du kan skrive ut notene, og bruke dem som du ønsker. Helt gratis.

Man får imidlertid ikke fullt utbytte av opplegget uten den tilpassede følgemusikken.

Hør eksempler på musikken

Hør eksempler på den innspilte musikken. Melodiene nedenfor gir et "tverrsnitt" av alle sangene.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Du kan kjøpe hele pakken som inneholder 75 lydfiler (mp3) med melodi + komp, 75 lydfiler med bare komp, samt noter til alle melodiene.

Play Along for Bb-klarinett, komplett, koster kun kr. 189,-.

Bestilling

Du bestiller ganske enkelt ved å sende en epost til post@bruksmusikk.no og opplyser at du vil kjøpe Play Along for dette instrumentet. Du vil da få tilsendt en link hvor du kan laste ned musikken. Deretter får du tilsendt en faktura på kr. 189,- med 15 dagers betalingsfrist.

Filen du laster ned er en zip-fil som må pakkes ut (se hvordan).

Har du spørsmål omkring dette, eller problem med nedlasting eller andre ting, se hjelp-siden eller kontakt oss.


Nytt og originalt konsept

Jenter spiller klarinett

Det mest unike med denne musikken, og samtidig dens sterkeste side, er den systematiske progresjonen i en sammenhengende serie på hele 75 musikkstykker.

Play along-musikk for nybegynnere er sjelden vare, og fins ellers bare i lærebøker. Det store antallet sanger gir en god mengde spillestoff av dette slaget.

Melodiene er nøye utvalgt til formålet, og mange av dem vil være kjent for eleven. Det er sangleker, barnesanger, folkesanger og andre kjente melodier.

De første melodiene består av kun tre toner, før en ny tone blir introdusert i sang nummer fem. De tre tonene er C-D-E, som normalt er de letteste tonene å starte med på klarinett.

Så snart barnet har lært å lage lyd i klarinetten og kan spille de aller første tonene, kan vår 'play along'-musikk tas i bruk.

Les mer om idéen bak dette opplegget.

 


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».