Header
 

Play Along musikk for trompet/kornett

Musikk for trompet

På denne sida finner du 'Play Along' musikk for trompet/kornett i Bb. Som navnet indikerer, er dette musikk å spille sammen med.

Vår play-along musikk er imidlertid ganske ulik den vanlige 'spill med-musikken' som du får kjøpt i hefter i notebutikken.

Denne musikken er laget spesielt for nybegynnere som skal lære å spille på sitt instrument. I startfasen er det viktig å ha god tilgang på spillestoff som er enkelt, men likevel inspirerende å spille.

Play Along 1 for trompet/kornett utgjør en sammenhengende serie på 75 små musikkstykker. Det ene musikkstykket følger naturlig etter det andre i en jevn, langsom progresjon, slik at 'det neste stykket' blir relativt lett å få til.

Samtidig er musikken morsom og motiverende å spille, både fordi den inneholder mange kjente og kjære melodier, og fordi eleven får spille med "orkester" (innspilt komp og melodistemme).

Dette er opplegget i et nøtteskall:

  • For begynnere på trompet/kornett
  • Lett start (de første melodiene har bare tre toner)
  • Mange musikkstykker (75 til sammen)
  • Jevn og sakte progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp til hvert stykke
  • Mange velkjente melodier
  • Stor og tydelig noteskrift

Se alle notene.
Dette er en PDF-fil som du kan laste ned og lagre på din PC om du vil (helt gratis). Du kan også skrive ut notene, og ellers bruke dem som du ønsker.

Imidlertid får man fullt utbytte av dette opplegget først med den tilpassede følgemusikken.

Hør eksempler på musikken

Klikk på filene under for å høre eksempler på hvordan musikken låter. Du får her et godt inntrykk av hvordan nivået utvikles gjennom serien.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Du kan kjøpe hele pakken som inneholder 75 lydfiler (mp3) med melodi + komp, 75 lydfiler med bare komp, samt noter til alle melodiene.

Play Along for Trompet/kornett, komplett, koster kun kr. 189,-.

Bestilling

Du bestiller ganske enkelt ved å sende en epost til post@bruksmusikk.no og opplyser at du vil kjøpe Play Along for dette instrumentet. Du vil da få tilsendt en link hvor du kan laste ned musikken. Deretter får du tilsendt en faktura på kr. 189,- med 15 dagers betalingsfrist.

Filen du laster ned er en zip-fil som må pakkes ut (se hvordan).

Har du spørsmål omkring dette, eller problem med nedlasting eller andre ting, se hjelp-siden eller kontakt oss.


Nytt og unikt opplegg

Spill trompet eller kornett

Det spesielle med vår Play Along musikk, og som gjør dette opplegget så bra, er den systematiske progresjonen i en rekke på hele 75 musikkstykker.

Det starter helt enkelt, og så øker vanskegraden sakte men sikkert utover. Nye noter, andre rytmer, en ny toneart, øket tempo og andre element blir lagt til litt etter litt. Men det er som regel flere melodier på omtrent samme nivå før nye ting blir introdusert.

Denne musikken er altså laget for barn som skal lære å spille trompet/kornett, og melodiene er nøye utvalgt til formålet. Mange av dem er kjente barnesanger, folkemelodier, sangleiker og andre kjente melodier. De første melodiene består av kun tre toner, før en ny tone kommer til i den femte sangen.

Det er enkelt å holde orden og spille stykkene i rett rekkefølge, ettersom de er nummererte (gjelder selvfølgelig både noter og følgemusikk).

Vår 'play along'-musikk kan tas i bruk så snart eleven har lært å lage lyd i instrumentet og kan spille et par toner.

Mer om idéen bak denne musikken.

P.S. Et videokurs i grunnleggende spilleteknikk for trompet (engelsk tale) finner du her.


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».