Header
 

Play Along musikk for valthorn

Play along for valthorn

Valthorn

Her vil du finne 'Play Along' musikk for valthorn i F - for nybegynnere. Dette er altså musikk som man kan spille med på.

(Navnet 'valthorn' kommer av det tyske Waldhorn, som betyr skogshorn.)

Imidlertid er denne musikken ganske forskjellig fra den vanlige 'spill-med-musikken' man får kjøpt i notebutikken.

Vår play along-musikk består av en sammenhengende serie på 75 små musikkstykker (se oversikt). Det ene stykket følger det andre i en jevn progresjon, slik at hvert nytt stykke blir relativt enkelt å mestre.

Særlig i startfasen er det viktig å ha god tilgang på spillestoff som er enkelt, men likevel inspirerende å spille for den unge musikanten.

Denne musikken er også morsom og motiverende å spille både fordi her er mange velkjente melodier, og fordi man får spille med "orkester" (melodistemme og komp).

Dette er opplegget i kortform:

  • For begynnere på valthorn i F
  • Lett start (tre toners melodier)
  • Mange musikkstykker (75 titler)
  • Langsom og jevn progresjon
  • Følgemusikk – melodistemme og komp
  • Barnesanger og andre kjente melodier
  • Klar og tydelig noteskrift

Se alle notene her.
Det er en pdf-fil som du kan laste ned til datamaskinen din om du vil. Du kan også skrive ut notene, og bruke dem som du ønsker. Gratis.

Men fullt utbytte av opplegget får man bare med den tilpassede følgemusikken.

Hør eksempler på musikken

Klikk på filene under for å høre eksempler på hvordan musikken låter. Du får her et "tverrsnitt" av alle melodiene.

Melodi 1 Melodi 10 Melodi 20 Melodi 30 Melodi 40
Melodi 50 Melodi 60 Melodi 70 Melodi 75  

Du kan kjøpe hele pakken som inneholder 75 lydfiler (mp3) med melodi + komp, 75 lydfiler med kompet alene, samt noter til alle melodiene.

Play Along for Valthorn i F, komplett, koster kun kr. 189,-.

Bestilling

Du bestiller ganske enkelt ved å sende en epost til post@bruksmusikk.no og opplyser at du vil kjøpe Play Along for dette instrumentet. Du vil da få tilsendt en link hvor du kan laste ned musikken. Deretter får du tilsendt en faktura på kr. 189,- med 15 dagers betalingsfrist.

Filen du laster ned er en zip-fil som må pakkes ut (se hvordan).

Har du spørsmål omkring dette, eller problem med nedlasting eller andre ting, se hjelp-siden eller kontakt oss.


Nytt og originalt opplegg

Det spesielle med vår Play Along musikk, og samtidig dens sterkeste side, er den systematiske utviklingen i en rekke på hele 75 musikkstykker.

Gutt spiller valthorn
Den første sangen er veldig enkel, og så utvides og utvikles melodiene langsomt og jevnt utover. Eleven vil således ha en "strøm" av nye låter å spille med passe vanskegrad etter som spilleferdighetene øker.

Melodiene i denne serien er nøye utvalgt for å passe inn i opplegget. Den består av mange kjente og kjære melodier - barnesanger, sangleiker og andre melodier fra inn- og utland.

De første sangene består av bare tre toner og firedelsnoter, og de tre tonene er normalt de letteste å spille for en nybegynner på Valthorn (C-G-E).

Sangene er nummerert (både notene og musikken) slik at det er lett å holde orden og spille dem i rett rekkefølge.

Her kan du lese mer om "filosofien" bak denne musikken.

Og her er et gratis videokurs for valthorn som kan være nyttig (engelsk tale).

 


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».