Header
 

Om oss og Play Along-musikken

Formelle opplysninger:

 Firmanavn og adresse:  KF Musikk, Myrane 10, 6293 Longva
 Organisasjonsnummer:  986 488 324
 Eier og daglig leder:  Knut G. Flem
 Telefon:  (+47) 70 21 77 50 / 90 10 92 96
 E-post:  

Hvordan denne musikken kom til 

Knut G. Flem
Knut G. Flem
Det er undertegnede som har laget all musikken i 'Play Along 1'. Det vil si, de fleste melodiene er barnesanger, sangleiker, folkemelodier og andre kjente melodier fra inn- og utland. Bare noen få av melodiene er laget av meg selv.

Men alle notene er skrevet av meg i den form de har her, og all musikken (arrangementene) er laget av meg. Jeg har selv spilt inn solostemmen på noe av musikken, men fått hjelp av andre til en del.

Jeg er utdannet lærer, og har praktisert som musikklærer i over 30 år, først og fremst på blåseinstrument. Nesten like lenge har jeg vært korpsdirigent, og har dessuten lært hundrevis av korpsaspiranter å spille et blåseinstrument.

Selv kan jeg spille flere messinginstrument (trompet er mitt hovedinstrument) samt saksofon, og også klarinett til en viss grad. Som dirigent for skolekorps har jeg måttet ha god kunnskap om alle instrumentene i korpset.

Årsaken til at idéen om å lage denne musikken i det hele tatt dukket opp, var at jeg savnet "play along"-musikk for begynnertrinnet. Det meste av det som fantes var for dem som hadde spilt en stund.

Viktige element i denne idéen min var at musikken skulle være for nybegynnere og således veldig enkel i starten, at den skulle ha en systematisk (men langsom) progresjon, og at den skulle bygge mest mulig på kjente melodier.

Første fase var å samle inn sanger og melodier for så å skrive dem på nytt i klar og tydelig noteskrift. Jeg måtte også sjekke med TONO at det ikke heftet opphavsrettigheter ved musikken. Noen få melodier laget jeg selv når jeg ikke fant noen som passet.

Deretter laget jeg komp til alle stykkene ved hjelp av et program som heter Band-in-a-Box, og laget så lydfiler (.wav) ved hjelp av programmet Musicator. Til å "finpusse" musikken brukte jeg et program som heter Cubase, og et annet ved navn Audacity. Ved hjelp av det sistnevnte ble wav-filene konvertert til mp3-filer.

Til slutt ble melodistemmen spilt inn (i en del av musikken er melodien laget med digitale instrument). Det å se notene og samtidig høre hvordan de låter er en meget effektiv måte å lære noter på.

Det har vært mye og tidkrevende arbeid, og hadde jeg visst hvor lang tid det skulle ta, hadde jeg neppe satt i gang. Men nå ligger resultatet der, og jeg tenker også på å lage mer musikk som oppfølging av Play Along 1.

Jeg har brukt denne musikken i min undervisning av nybegynnere, og jeg mener den har gitt gode resultater. Barna synes det er gøy å spille kjente melodier, og de klarer å spille musikk som låter bra ganske fort. Dette er motiverende og holder interessen og øvelysten oppe.

Mitt ønske er at musikken kan hjelpe andre i arbeidet med å lære å spille et instrument, og at den blir til nytte, glede og inspirasjon i dette arbeidet.

Med musikalsk hilsen

Knut G. Flem

 


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».