Header
 

My Sitemap

Hierarchical Sitemap
Navigation Menu Sitemap

 • På denne siden finner du linker til ulike nettsider om musikk som samlet gir mye informasjon om musikk på ulike felt.
  nyttige-nettsider-musikk.html

 • Her kan du lese om betingelsene for å kjøpe vår Play Along musikk.
  betingelser.html

 • Her får du vite hvordan du åpner zip-filer (pakkede filer) samt pdf og mp3-filer. Du får også vite hvor du finner gratis program som pakker ut og åpner filer på en enkel måte.
  hjelp.html

 • Her finner du innholdsfortegnelse på vår Play Along musikk. Se alle 75 titlene i alfabetisk rekkefølge.
  innholdsfortegnelse-play-along.html

 • Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om vår Play Along-musikk eller andre ting. Vi tar gjerne imot tips om musikk som vi kan bruke til å lage mer Play along-musikk.
  kontakt-oss.html

 • Her kan du få litt informasjon om hvem som står bak denne Play Along Musikk nettsiden, og om hvordan dette spesielle konseptet ble til, og hvordan musikken lages.
  om-oss.html

 • Her er Play Along musikk for begynnere som er beregnet på barn som skal lære å spille et blåseinstrument. Musikken er ordnet progressivt med langsomt stigende vanskegrad.
  sitemap-alphabetical.html

 • Vi tar personvernet alvorlig og samler ikke inn andre opplysninger av besøkende på våre nettsider enn det som er nødvendig for å føre statistikk (tall på besøkende o.l.) og for kontakt med kunder (f.eks. epost adresse). Opplysningene vil ikke bli misbrukt på noen måte.
  privacy-policy.html

 • Bruk Play Along Musikk til å lære å spille et blåseinstrument. Få den beste play-along musikken for begynnere her. Beste metoden for å lære å spille er å spille mest mulig på ditt instrument.
  index.html

 • På denne siden vil du finne musikk for althorn for barn eller andre som skal lære å spille dette instrumentet. Dette er 'spill med' musikk som er ordnet slik at det er meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter hvert.
  musikk-for-althorn.html

 • Her vil du finne musikk for altsax for barn som skal lære å spille dette instrumentet. Det er 'play along' musikk som er ordnet slik at det er meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter litt.
  musikk-for-altsax.html

 • På denne siden finner du musikk for alttrombone, spesielt for nybegynnere som skal lære å spille dette instrumentet. For barn som skal spille trombone, er alttrombonen et fint instrument å starte på.
  musikk-for-alttrombone.html

 • På denne siden finner du musikk for C klarinett (Lyons) for barn som skal lære å spille dette instrumentet. Det er 'play along' musikk som er ordnet progressivt - meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter hvert.
  musikk-for-C-klarinett.html

 • Her finner du musikk for fløyte for barn som skal lære å spille dette instrumentet. Det er play along musikk som er ordnet progressivt - meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter litt.
  musikk-for-floyte.html

 • Her finner du musikk for klarinett i Bb for barn som skal lære å spille dette instrumentet. Det er 'play along' musikk som er ordnet slik at det er meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter hvert.
  musikk-for-klarinett.html

 • På denne siden finner du musikk for trombone for nybegynnere som skal lære å spille dette instrumentet. Dette er 'play along' musikk som er ordnet slik at det er veldig enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter hvert.
  musikk-for-trombone.html

 • På denne siden vil du finne musikk for trompet for barn og andre som skal lære å spille dette instrumentet. Det er 'spill med' musikk som er ordnet slik at det er meget enkelt i begynnelsen og så øker vanskegraden litt etter litt.
  musikk-for-trompet.html

 • Her finner du musikk for valthorn som du kan spille sammen med. Musikken er beregnet for barn eller andre nybegynnere på dette instrumentet, og den starter med bare tre toner.
  musikk-for-valthorn.html


Play Along Music

«Øvelse gjør mester»

Denne gamle sannhet og uomtvistelige kjensgjerning er grunnlaget og utgangspunktet for vår Play Along-musikk.

Den mest effektive måten å lære å spille et instrument på er – nettopp å spille! Og jo mer man spiller, desto bedre blir man til å spille.

Så for å imøtekomme dette faktum, har vi laget musikk som er lett og lystbetont å spille og som inspirerer til å spille mer. Resultatet blir en positiv spiral.

Med denne filosofien som grunnlag har vi laget musikk til opplæring for begynnere basert på følgende element:

Play Along elementer Lett start
De første melodiene har bare tre toner, og det er de tre tonene som er lettest å spille på vedkommende instrument.

Play Along elementer Sakte progresjon
Utviklingen av spillestoffet skjer svært sakte, slik at det «neste» stykket alltid er ganske lett å få til for musikanten.

Play Along elementer Sammenheng
Musikkstykkene «henger sammen» på den måten at et nytt stykke bygger på de foregående med hensyn til toneomfang og rytmikk m.m.

Play Along elementer Mange stykker
Play Along 1 inneholder 75 musikkstykker som gir mye spillestoff. Å ha stadig nye melodier å spille holder interessen ved like og øker motivasjonen.

Play Along elementer Systematisk
De 75 musikkstykkene er nummererte siden de bør spilles i rett rekkefølge.

Play Along elementer Følgemusikk
Innspilt komp og melodistemme gjør det både lettere å lære stykket og mer interessant å spille. Det er også lærerikt å spille med «orkester».

Play Along elementer Kjente melodier
gjør det mer lystbetont å øve. Mange av melodiene er barnesanger, sangleiker og andre kjente sanger fra inn- og utland. Slike melodier er godt egnet til «konsert» for familie og venner.

Play Along elementer Tiltalende noter
Noteskriften er klar og tydelig og relativt stor. Særlig for mindre barn er dette viktig for å lette notelesingen og gjøre det hyggelig å spille.

Summen
av de ovennevnte faktorene er at et barn (eller en voksen for den del) som skal lære å spille et instrument nærmest vil bli båret fram av dette opplegget, rett og slett fordi det gir lyst og inspirasjon til å spille.

Spesielt er det viktig for nybegynnere å oppleve å kunne få til noe som låter bra og som er 'hørverdig' for andre så snart som mulig. Derfor er de første stykkene enkle, men kjente melodier som er morsomme å spille og som egner seg godt til «konsert».